MSJA

Analiza stanja biodiverziteta Ulcinjske velike plaže sa zaleđem_DuneGuard

Da je Velika plaža i njeno zaleđe dragulj biodiverziteta Crne Gore to smo uvjek kazali. Zato smo smatrali da je važno da uradimo jednu stručnu analizu. Ovu Analizu je napisao dr Bogić Gligorović, istaknuti biolog i istraživač. Velika plaža sa svojim zaleđem predstavlja jedno od najznačajnijih područja biodiverziteta u Crnoj Gori, a ujedno je i […]

Analiza stanja biodiverziteta Ulcinjske velike plaže sa zaleđem_DuneGuard Read More »

Udhëzues Edukativ: Biodiversiteti i Plazhit të Madh dhe brendësisë së tij

Udhëzuesi i është dedikuar qytetarëve dhe nxënësve që duan të njohin pasuritë natyrore të Plazhit të Madh dhe të brendësisë së tij si dhe dojnë të  kontribuojnë në ruajtjen e tyre. Plazhi i Madh me brendësinë e tij është një nga pjesët më të rëndësishme të Malit të Zi për sa i përket pasurisë së

Udhëzues Edukativ: Biodiversiteti i Plazhit të Madh dhe brendësisë së tij Read More »

Edukativni vodič: Biodiverzitet Velike plaže sa zaleđem

Ovaj vodič je namijenjen građanima/kama, učenicima/cama koji žele da upoznaju prirodna bogatsva Velike plaže sa zaleđem i doprinesu njihovom očuvanju. Velika plaža sa zaleđem u pogledu bogastva biodiverziteta predstavlja jedno od najznačajnijih djelova Crne Gore. Ovo područje je ujedno i globalno značajnih centara biodiverziteta. Zbog geografskog položaja i specifične klime na ovoj relativno maloj površini

Edukativni vodič: Biodiverzitet Velike plaže sa zaleđem Read More »

Sa novinarima u obilazku pješčanih dina i zaleđu Velike plaže u Ulcinju – DuneGuard

U subotu 25.05.2024 smo organizirali edukativnu turu za novinare/ke. Smatrali smo da je važno da uključimo i novinare/ke s ciljem da ih upoznamo sa važnošću ovog područja ali isto tako da ih podstaknemo i motivišemo da se aktivno uključe i medijski prate razvoj sa fokusom na valorizaciju kao i neophodnu zaštitu ovog globalno značajnog područja,

Sa novinarima u obilazku pješčanih dina i zaleđu Velike plaže u Ulcinju – DuneGuard Read More »

Škola u prirodi: U petak je završen edukativni program (dvodnevna radionica) za gimnazialce Ulcinja u okviru DuneGuard projekta

Projekat DuneGuard  ima za cilj da utiče na rješavanje problema degradacije pješčanih dina na Velikoj plaži u Ulcinju. Očuvanje pješčanih dina je od suštinskog značaja za očuvanje prirodne ljepote, bio-diverziteta, pejzaža i ekosistema Velike plaže. Velika plaža sa zaleđem u pogledu bogastva biodiverziteta predstavlja jedno od najznačajnijih djelova Crne Gore. Ovo područje je ujedno i

Škola u prirodi: U petak je završen edukativni program (dvodnevna radionica) za gimnazialce Ulcinja u okviru DuneGuard projekta Read More »

Inovacionet e gjelbra në ndërtim: Një rrugë e qëndrueshme drejt së ardhmes

Në epokën e sotme digjiitale, gjithnjë e më shumë akterë e njohin rëndësinë e qëndrueshmërisë dhe praktikave ekologjike të cilat e ruajnë ambientin. Për këtë arsye, ne jemi krenarë të shpallim një qasje revolucionare në shpërndarjen e botimeve për projektin tonë më të fundit “Inovacionet e Gjelbërta në Ndërtim: Një Rrugë e Qëndrueshme drjet së

Inovacionet e gjelbra në ndërtim: Një rrugë e qëndrueshme drejt së ardhmes Read More »

QR-kodom do publikacije “Zelene inovacije u građevinarstvu – Održivi put ka budućnosti”

U današnjem digitalnom dobu, sve više aktera prepoznaje važnost održivosti i ekološki prihvatljivih praksi. U tom duhu, s ponosom najavljujemo revolucionarni pristup distribuciji publikacija za naš najnoviji projekt “Zelene inovacije u građevinarstvu: Održivi put ka budućnosti“. Umjesto tradicionalnog štampanja publikacija na papiru, odlučili smo koristiti QR kodove kao sredstvo distribucije. Ovi QR kodovi, implementirani na

QR-kodom do publikacije “Zelene inovacije u građevinarstvu – Održivi put ka budućnosti” Read More »

PLIJEN PROSTOR: Predlog politika za održivo i nezavinso planiranje na teritoriji Opštine Ulcinj

Policy paper naslovljen “PLIJEN PROSTOR – Urbanistički planovi prilagođeni investitorima i političkim funkcionerima” proizašao je iz istraživanja i ankete pod nazivom “Prostorni urbanistički planovi prilagođeni investitorima i političkim funkcionerima”, koje je sprovela Dr. Martin Schneider-Jacoby Assoc. – MSJA u periodu od sredine novembra do sredine decembra 2023. godine. Fokus istraživanja bio je na prostoru Opštine

PLIJEN PROSTOR: Predlog politika za održivo i nezavinso planiranje na teritoriji Opštine Ulcinj Read More »

DuneGuard: Klasë e hapur “Plazhi i madh dhe brendësia e saj” / Pjesa e parë.

Plazhi i Madh me brendësinë e saj është një nga zonat më të rëndësishme në Mal të Zi për sa i përket pasurisë së biodiversitetit, është gjithashtu një nga qendrat e rëndësishme globale të biodiversitetit. Për shkak të pozicionit gjeografik, pasurisë së formave të tokës dhe klimës specifike, kjo zonë relativisht e vogël ka një

DuneGuard: Klasë e hapur “Plazhi i madh dhe brendësia e saj” / Pjesa e parë. Read More »

DuneGuard: Otvorena učionica “Velika plaža i njeno zaleđe”/ Prvi dio.

Velika plaža sa zaleđem u pogledu bogastva biodiverziteta, predstavlja jedno od najznačajnijih područja u Crnoj Gori, takođe je i jedan od globalno značajnih centara biodiverziteta. Zbog geografskog položaja, bogastva reljefnih obliika, i specifične klime na ovoj relativno maloj površini postoji čitav niz različitih tipova staništa koja obezbjeđuju uslove za život velikom broju različitih vrsta organizama.

DuneGuard: Otvorena učionica “Velika plaža i njeno zaleđe”/ Prvi dio. Read More »

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNIOG DANA MOČVARNIH STANIŠTA – WORLD WETLANDS DAY

MSJA u saradnji sa Sekretariatom poljoprivrede, ruralnog razvoja i ekologije Opštine Ulcinj, je uoči Međunarodnog Dana močvarnih staništa (World Wetlands Day) koji se svake godine obilježava 02.Februara, pozvala učenike JUOŠ Boško Strugar i JUOŠ Maršal Tito da se pridruže i da zajedno obilježimo ovaj značajn dan. Učesnicima je priređena bogat edukativni program uz specialno kreirane

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNIOG DANA MOČVARNIH STANIŠTA – WORLD WETLANDS DAY Read More »

Održana prva Obuka o Ekološkoj gradnji & Energetskoj efikasnosti u organizaciji MSJA.

Juče smo obilježili MSJA Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine održavanjem dan obukom pod nazivom „𝐄𝐤𝐨𝐥𝐨š𝐤𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐧𝐣𝐚 / 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞𝐭𝐬𝐤𝐚 𝐞𝐟𝐢𝐤𝐚𝐬𝐧𝐨𝐬𝐭“. Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine je ustanovljen  1972. godine kada je u Štokholmu održana Prva Konferencija Ujedinjenih Nacija o životnoj sredini. Tada je usvojena deklaracija kojom se naglašava potreba za obrazovanjem o

Održana prva Obuka o Ekološkoj gradnji & Energetskoj efikasnosti u organizaciji MSJA. Read More »

PRIHVAĆENA Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos od Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

Sjajne vijesti su danas stigle iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore. Naime Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos koju smo u petak 19.01.2023 zajedno sa Studijom kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos predali Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore je prihvaćena. Izradu ove značajne studije od

PRIHVAĆENA Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos od Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore. Read More »

MSJA: Predata Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos

Cetinje 19.01.2024: NVO Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc. MSJA na čelu sa izv. dir. Zenepa Lika i arhitekticom i konzervatorkom Aleksandra Kapetanović, su danas predale Inicijativu za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos i isto imenu Studiju Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, te je napravljen još jedan značajan korak ka zaštiti

MSJA: Predata Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos Read More »

MSJA: Studija kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos

Dugo očekivana i prijeko potrebna Studija kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos će uskoro biti dostupna svim građanima Ulcinja i cijele Crne Gore. Sadržaj Studije kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanosje urađen na osnovu Projektnog zadatka koji je dat od MSJA – Dr Martin Schneider-Jacoby Association kao i na osnovu Zakona o zaštiti

MSJA: Studija kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos Read More »

ANKETA o zelenoj gradnji u Ulcinju. – ANKETA për ndërtimin e gjelbër në Ulqin.

Pozivamo sve arhitekte, građevinare, studente iz Ulcinja da popune ovu anketu koja će nam pomoći da kreiramo program za prvu obuku na temu “Zelena gradnja & Energetska efikasnost” u našem gradu. Obukom želimo da promovišemo ekološki prihvatljive metode i materijale kako bi se unaprijedila ekološka održivost građevinskih projekata i smanio otisak na životnu okolinu. Anketa

ANKETA o zelenoj gradnji u Ulcinju. – ANKETA për ndërtimin e gjelbër në Ulqin. Read More »

PUBLIKACIJA – Predlog politika za očuvanje kulturne baštine na teritoriji Opštine Ulcinj

Društvo Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc. – MSJA je pripremio drugi po redu “policy paper” pod nazivom “ KULTURNI PEJZAŽI – Devastacija i konverzija milenijumskih kulturnih DOBARA” – Predlog politika za unapređenje i bezbjednost javnih prostora na teritoriji Opštine Ulcinj”. Milenijski kulturni pejzaž, poput najveće maslinade u bivšoj Jugoslaviji, sa svojim impozantnim stablima prosječne starosti od

PUBLIKACIJA – Predlog politika za očuvanje kulturne baštine na teritoriji Opštine Ulcinj Read More »

MSJA: Održana završna konferencija “Identifikacija i analiza Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos, zaštita prirodnog i kulturološkog naslijeđa – pejzaža,  u Ulcinju  17.11.2023 / MBase

Na završnoj konferenciji koju smo organizirali smo prezentriali aktivnosti projekta koji je počeo 01.aprila 2023 a završava krajem ovog mjeseca. Osim prezentacije projektnih aktivnosti je angažovan stručni tim na osnovu rezultata istraživanja i analiza sporvedenih tokom izrade Studije kulturnog pejzaža Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos, je proistekao predlog da se ovo područje, zbog svojih izuzetnih

MSJA: Održana završna konferencija “Identifikacija i analiza Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos, zaštita prirodnog i kulturološkog naslijeđa – pejzaža,  u Ulcinju  17.11.2023 / MBase Read More »

PUBLIKACIJA-Predlog politika: Unapređenje i bezbjednost javnih prostora na teritoriji Opštine Ulcinj

Krajem novebmra 2023 Društvo Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc. – MSJA je pripremio “policy paper” pod nazivom “JAVNI PROSTOR– Uzurpacija, prenamjena / privatizacija opšteg DOBRA” – Predlog politika za unapređenje i bezbjednost javnih prostora na teritoriji Opštine Ulcinj”.  U vrijeme kada prekomjerna gradnja tzv. “urbanizacija” utiče na način na koji koristimo, održavamo i komuniciramo s putevima

PUBLIKACIJA-Predlog politika: Unapređenje i bezbjednost javnih prostora na teritoriji Opštine Ulcinj Read More »

Doracak: Procedurat për mbrojtjen e zonave të mbrojtura dhe pasurive kulturore vendosjen e menaxhimit me analizë të kapaciteteve dhe mangësive në territorin e Komunës së Ulqinit

Kemi kënaqësinë të prezantojmë një doracak që trajton procedurat për mbrojtjen e zonave të mbrojtura dhe pasurive kulturore, si dhe vendosjen e menaxhimit të tyre me një analizë të kapaciteteve dhe mangësive në territorin e Komunës së Ulqinit. Doracaku u krijua si nevojë për të forcuar kapacitetet e OSHC-ve dhe qeverisjes vendore publike, për të

Doracak: Procedurat për mbrojtjen e zonave të mbrojtura dhe pasurive kulturore vendosjen e menaxhimit me analizë të kapaciteteve dhe mangësive në territorin e Komunës së Ulqinit Read More »

PRIRUČNIK: Procedure zaštite zaštićenih područja i kulturnih dobara, uspostavljanje upravljanja sa analizom kapaciteta i nedostataka na teritoriji Opštine Ulcinj

Zadovoljstvo nam je da predstavimo priručnik koji se bavi sa procedurama zaštite zaštićenih područja i kulturnih dobara kao i uspostavljanje upravljanja istih sa analizom kapaciteta i nedostataka na teritoriji Opštine Ulcinj. Priručnik je nastao kao potreba za jačanje kapaciteta OCD i javne lokalne samouprave, da budu profesionalni, učinkoviti, odgovorni, nezavisni i vidljivi akteri u procesu

PRIRUČNIK: Procedure zaštite zaštićenih područja i kulturnih dobara, uspostavljanje upravljanja sa analizom kapaciteta i nedostataka na teritoriji Opštine Ulcinj Read More »

MSJA: “Inovacionet e gjelbra në ndërtim: Një rrugë e qëndrueshme drejt së ardhmes” – fAKT

Gezohemi fillimit të një projekti të ri, me titull “Inovacionet e gjelbra në ndërtimtari: Një rrugë e qëndrueshme drejt së ardhmes”, i cili synon të ndikojë në transformimin e industrisë së ndërtimit drejt qëndrueshmërisë mjedisore dhe promovimit të inovacioneve të gjelbra. Projekti që shoqata jonë do e realizon, do të zgjasë rreth 4 muaj. Projekti

MSJA: “Inovacionet e gjelbra në ndërtim: Një rrugë e qëndrueshme drejt së ardhmes” – fAKT Read More »

Zelena gradnja-MSJA

MSJA: “Zelene inovacije u građevinarstvu: Održivi put ka budućnosti” – fAKT

Radujemo se početku novog projekta pod nazivom “Zelene inovacije u građevinarstvu: Održivi put ka budućnosti”, koji ima za cilj da utiče na transformaciju građevinske industrije prema ekološkoj održivosti i promociji zelenih inovacija kao ključnog motora tog napretka, putem obuke i edukacije. Projekat će trajati ca 4 mjeseca. Projekat “Zelene inovacije u građevinarstvu: Održivi put ka budućnosti” je

MSJA: “Zelene inovacije u građevinarstvu: Održivi put ka budućnosti” – fAKT Read More »

Uspješno završen 3rdBirdSaltPeople:FEST

3rdBirdSaltPeople:FEST se održao četiri vikenda uzastopno, od 25. avgusta do 16. septembra 2023. Festival je tematski koncipiran i posvećen je održivom razvoju i promociji zaštićenih područja. U svakom segmentu povezivao je kulturu, umjetnost, lokalne proizvode sa očaravajućom ljepotom Ulcinjske solane, a imao je za cilj da inspiriše održive inovativne ideje i akcije u cilju zaštite

Uspješno završen 3rdBirdSaltPeople:FEST Read More »

ANKETË: Ullishta e Ulqinit – Peizazhi kulturor mijëvjeçarë dhe gjeneratat e reja. Konflikt interesi?

Komuna e Ulqinit është e pasur me trashëgimi kulturore (peizazhe kulturore), kështu që përveç objekteve dhe enteve të mbrojtura me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Pasurive Kulturore, këtu hasim në një përmbledhje të lokacioneve arkeologjike, objekteve ambientale dhe strukturave individuale që dëshmojnë për jetën në këtë zonë. Zona e ullishtës së Ulqinit është një

ANKETË: Ullishta e Ulqinit – Peizazhi kulturor mijëvjeçarë dhe gjeneratat e reja. Konflikt interesi? Read More »

ANKETA: Ulcinjska Maslinada – Milenijumski kulturni pejzaž i nove generacije. Sukob interesa?

Opština Ulcinj obiluje kulturnom baštinom (kulturnim pejzažima), pa pored objekata i cjelina koje su zaštićene odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, ovdje nailazimo na pregršt arheoloških lokaliteta, ambijentalnih cjelina i pojedinačnih struktura koje svjedoče o životu na ovom prostoru. Područje Ulcinjske maslinade je izuzetno značajno i vrijedno kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe grada Ulcinja i Crne

ANKETA: Ulcinjska Maslinada – Milenijumski kulturni pejzaž i nove generacije. Sukob interesa? Read More »

3rdBirdSaltPeople:FEST – 15.09 & 16.09.2023 – ČETVRTI VIKEND

Četvrta sedmica 15. i 16. septembra 2023. godine – Pozorišna predstava autorke Edine Mustafiq-Avdiu i skenografinje Jetmira Hoxha, koja će ispričati istoriju, uspjeh i izazove kroz koje je Ulcinjska solana prolazila godinama. Svi usponi i padovi sažeti u umjetničku predstavu pod nazivom “Kraljica proklete krune”. Glumci predstave su: Bashkim Alaj, Blerta Kurti, Albana Zečević Kurti,

3rdBirdSaltPeople:FEST – 15.09 & 16.09.2023 – ČETVRTI VIKEND Read More »

3rdBirdSaltPeople:FEST – 08.09 & 09.09.2023 – TREĆI VIKEND

Treća sedmica 08. i 09. septembra 2023. – pružiće vam priliku i osjećaj pijačne atmosfere u ovom posebnom prostoru potpuno drugačijem od onoga što poznajemo na zelenoj pijaci. Posjetioci ne samo da mogu uživati u ukusima, već mogu kupiti svježe i autentične proizvode, kao i druge unikatne rukotvorine vezane uz lokalnu kulturu. Pijačni dani ove godine

3rdBirdSaltPeople:FEST – 08.09 & 09.09.2023 – TREĆI VIKEND Read More »

3rdBirdSaltPeople:FEST – 01.09 & 02.09.2023 – DRUGI VIKEND

Druga sedmica 01. i 02. septembra 2023. – ponudiće izvanrednu atmosferu KREATIVNOSTI gdje će lokalni i regionalni umjetnici predstaviti svoje kreacije na različite načine. Ovu sedmicu počinjemo sa instalacijama i skulpturama rađenim sa posvećenošću prirodi. Nikola Mirić stvara reciklirana umjetnička djela napravljena od otpada pronađenog u prirodi koja će ujedno predstavljati diverzitet Parka prirode Ulcinjska solana, uz pratnju

3rdBirdSaltPeople:FEST – 01.09 & 02.09.2023 – DRUGI VIKEND Read More »

Uspješno završen prvi vikend 3rdBirdSaltPeopleFEST održan 25. & 26.08.2023 u Parku prirode Ulcinjska solana.

Tokom prvog vikenda (petak 25.08 i subota 26.08) učesnici su imali izvanrednu priliku da se upoznaju s bogatom ptičijom populacijom Parka prirode Ulcinjske solane kroz vođene ture sjajnih ornitološkog tima iz CZIP-a (Centar za zaštitu i proučavanje ptica). Ova interaktivna posjeta omogućila je učesnicima da se povežu s prirodom na poseban način, upoznaju važnošću očuvanja

Uspješno završen prvi vikend 3rdBirdSaltPeopleFEST održan 25. & 26.08.2023 u Parku prirode Ulcinjska solana. Read More »

3rdBirdSaltPeople:FEST – 25.08 & 26.08.2023 – PRVI VIKEND

Prva sedmica 25. i 26. avgusta 2023. – posvećena je GRAĐANSKOM AKTIVIZMU gdje će učesnici imati priliku prvo da vide ptice Ulcinjske solane tokom ture koju organizuje CZIP (Centar za zaštitu i proučavanje ptica). Zatim će imati priliku pogledati dokumentarne filmove posvećene otporu mještana Beransela, građanske inicijative za zaštitu javnog prostora Brdo Gorica režisera i aktiviste Mladena Ivanovića. Nakon emitovanja dokumentarnih filmova, razgovaraće sa panelistima Mladenom Ivanovićem, Džemalom

3rdBirdSaltPeople:FEST – 25.08 & 26.08.2023 – PRVI VIKEND Read More »

3rdBirdSaltPeople:FEST, u petak 25.08.2023 počinje FEST posvećen Ulcinjskoj solani – PRIRODI

U ovom značajnom vremenu kada se u Ulcinju okupljaju mnoge kulture, lokalno stanovništvo, dijaspora i turisti, želimo da podignemo svijest u društvu i promovišemo svijest o važnosti zaštite životne sredine, kao i da zajedno slavimo sa ljepotama prirode. Ovom prilikom, sa zadovoljstvom najavljujemo javnosti treći po redu BirdSaltPeople:FEST. Fascinantni ekološki festival sa raznovrsnim programom koji

3rdBirdSaltPeople:FEST, u petak 25.08.2023 počinje FEST posvećen Ulcinjskoj solani – PRIRODI Read More »

Terenska situacija

Anketa: Ulqini, qytet i sigurt për këmbësorët?

Me anketën “Ulqini, qytet i sigurt për këmbësorët?”  duam të hulumtojmë problemin e uzurpimit, konvertimit dhe zhdukjes gjithnjë e më të dukshme të hapësirave publike në qytetin tonë. Fokusi i këtij anketimi është në trotuaret që vazhdimisht shndërrohen për komerciale ose qëllime të tjera, që cenon sigurinë dhe komoditetin për këmbësorët dhe personat me aftësi të

Anketa: Ulqini, qytet i sigurt për këmbësorët? Read More »

Preuzmite mapu “Park prirode Ulcinjska solana”

Krajem 2018 smo odštampali posebnu mapu Ulcinjske solane, u četiri jezika CG-AL-DE-EN. Ukupno je podjeljeno preko 14000 mapa. Neko će reći malo, ali mi smatramo da je to pokazatelj da broj posjetilaca konstantno raste.  Samo  preko naše organizacije dodjeljeno je preko 9000 primjeraka, naravno gratis. Za vrijeme prvog izdanja Ulcinjska solana još uvjek nije bila

Preuzmite mapu “Park prirode Ulcinjska solana” Read More »

Terenska situacija

ANKETA: Ulcinj bezbjedan grad za pješake?

Anketom “Ulcinj bezbjedan grad za pješake?”, želimo da istražujemo problem uzurpacije,  prenamjene i sve vidljivijeg nestajanja javnih površina u našem gradu. Fokus ove ankete je stavljen na trotoare koji se kontinuirano prenamjenjuju u privredne ili druge svrhe, čime se utiče na sigurnost i komfor pješaka i osoba sa invaliditetom. Pješački trotoari su ključni elementi svakodnevnog života,

ANKETA: Ulcinj bezbjedan grad za pješake? Read More »

Četiri godine Park prirode Ulcinjska solana, stigao bager BAJO i predstavljen koncept trećeg BirdSaltPeople:FEST-a

Povodom obilježavanja četvrtog rođendana Parka prirode „Ulcinjska solana“, danas je  održan svečani 15-ti sastanak radne grupe u prostorijama muzeja Ulcinjske solane. Ujedno je ovaj dan bio i od velikog značaja za budućnost Ulcinjske solane, naime kolege iz CZIP-a su simbolično poklonili specialan bager “BAJO“, koji će da pomogne da se urušeni nasipi što prije saniraju

Četiri godine Park prirode Ulcinjska solana, stigao bager BAJO i predstavljen koncept trećeg BirdSaltPeople:FEST-a Read More »

MSJA: Uspješno održana završna obuka na temu: „Obaveze upravljača i uspostavljenje upravljanja zastićenim prirodnim i kulturnim dobrima“ sa fokusom na staru ulcinjsku Maslinadu i uvalu Valdanos.

U sklopu projekta Identifikacija i analiza :”Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža” U ponedeljak 03.07.2023 je održana zavšna (druga) obuka na temu  „Obaveze upravljaca i uspostavljenje upravljanja zastićenim prirodnim i kulturnim dobrima“ u organizaciji MSJA – Dr. Martin Schneider-Jacoby Association. U zadnjem ciklusu trodnevne obuke su prisustvovali organi lokalne samopurave

MSJA: Uspješno održana završna obuka na temu: „Obaveze upravljača i uspostavljenje upravljanja zastićenim prirodnim i kulturnim dobrima“ sa fokusom na staru ulcinjsku Maslinadu i uvalu Valdanos. Read More »

MSJA: Odžana dvodnevna radionica na temu: „Osnove i procedure planiranja i pokretanja postupka zaštite područja vrijednih sa aspekta zaštite prirode i kulturne baštine“ sa fokusom na staru ulcinjsku Maslinadu i uvalu Valdanos.

U sklopu projekta Identifikacija i analiza :”Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža”  NVO Dr. Martin Schneider-Jacoby Association – MSJA  je sprovelo prvi ciklus obuke, tačnije dvodnevnu obuku na temu  „Osnove i procedure planiranja i pokretanja postupka zaštite područja vrijednih sa aspekta zaštite prirode i kulturne baštine“ a koja se održala 

MSJA: Odžana dvodnevna radionica na temu: „Osnove i procedure planiranja i pokretanja postupka zaštite područja vrijednih sa aspekta zaštite prirode i kulturne baštine“ sa fokusom na staru ulcinjsku Maslinadu i uvalu Valdanos. Read More »

MBase – Početak implementacije projekta: Identifikacija i analiza “Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža”

Sa zadovoljstvom najavljujemo početak implementacije projekta: Identifikacija i analiza :”Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža” koji realizuje  MSJA –Dr. Martin Schneider Jacoby Assoc., podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu

MBase – Početak implementacije projekta: Identifikacija i analiza “Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža” Read More »

FOODNECTED “za prirodu i ljude” Ulcinj, pilot projekat u Crnoj Gori

Projekat Foodnected, koji u Crnoj Gori implementiraju Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Dr. Martin Schneider-Jacoby Association (MSJA), u saradnji sa partnerima Slow Food, Global Footprint Network, GOB Menorca, Low Impact Fishers of Europe, Aliance for Mediterranean Nature and Culture i Yolda. Foodnected projekat je podržan od strane MAVA fondacije. Foodnected je vođen

FOODNECTED “za prirodu i ljude” Ulcinj, pilot projekat u Crnoj Gori Read More »

2ndBirdSaltPeople:FEST – DONATORSKO VEČE ZA SOLANU 12.10.2022.

Na prostoru Ulcinjske solane, juče je održano donatorsko veče sa ciljem prikupljanja sredstava za uređenje Suvenirnice koja će biti renovirana i pretvorena u info-punkt, na kom će, osim dobijanja svih informacija, posjetioci moći da iznajme opremu za posmatranje ptica i biciklističke aktivnosti, kupe lokalne proizvode i rukotvorine a u perspektivi i ulcinjsku so. Organizator donatorske

2ndBirdSaltPeople:FEST – DONATORSKO VEČE ZA SOLANU 12.10.2022. Read More »

U PETAK, POČINJE DRUGI PO REDU BirdSaltPeople:FEST NA ULCINJSKOJ SOLANI

Drugi po redu, BirdSaltPeople:FEST, posvećen ulcinjskom Parku priode Solana biće održan od 26.08 – 16.09.2022. godine. Kao prve godine, i ovogodišnji Festival je namijenjen promociji zaštićenih područja sa fokusom na Park prirode Ulcinjska solana. Istovremeno, drugi po redu BirdSaltPeople:FEST služi obogaćenju turističke ponude Ulcinja, odnosno Crne Gore. Program je raznolik i ukazuje na mogućnosti koje

U PETAK, POČINJE DRUGI PO REDU BirdSaltPeople:FEST NA ULCINJSKOJ SOLANI Read More »

Obilježen svjetski Dan zaštite životne sredine

Akcijom čišćenja Solanskog kanala i dijelom industrijske zone Ulcinjske solane, u ovom drevnom gradu je obilježen je Svjetski Dan zaštite životne sredine. Organizator akcije je NVO Dr. Martin Schneider-Jacoby, a akciju su podržali i zvaničnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na čelu sa ministarkom Anom Novaković – Đurović, Ingve Engstrom iz Delegacija Evropske unije,

Obilježen svjetski Dan zaštite životne sredine Read More »

MSJA raspisala konkurs za ulcinjske gimnazijalce

Naša organizacija je 29.12.2021. raspisala konkurs i time pozvala sve gimnazijalce iz Ulcinja da dostave svoja umjetnička dijela na temu: “Park prirode ulcinjska Solana” i tako obilježimo svi zajedno Svjetski dan močvara 2022. u muzeju ulcinjske Solane. Iz tog razloga smatrali smo da je važno da uključimo mlade kreativne ljude (gimnazijalce) iz našeg grada kako

MSJA raspisala konkurs za ulcinjske gimnazijalce Read More »

Scroll to Top