Edukativni vodič: Biodiverzitet Velike plaže sa zaleđem

Ovaj vodič je namijenjen građanima/kama, učenicima/cama koji žele da upoznaju prirodna bogatsva Velike plaže sa zaleđem i doprinesu njihovom očuvanju.

Velika plaža sa zaleđem u pogledu bogastva biodiverziteta predstavlja jedno od najznačajnijih djelova Crne Gore. Ovo područje je ujedno i globalno značajnih centara biodiverziteta.

Zbog geografskog položaja i specifične klime na ovoj relativno maloj površini postoji čitav niz različitih tipova staništa koja obezbjeđuju uslove za život velikom broju različitih vrsta organizama. Različiti tipovi staništa na području velike plaže i njenog zaleđa čine jedinstvenu ekosistemsku cjelinu koja zbog svojih raznovrsnih tipova staništa i bogatog taksonomskog diverziteta, izuzetno je značajno za  očuvanje, istraživanje i zaštitu…….

Edukativni vodič – Biodiverzitet Velike plaže sa zaleđem je razvijen u okviru projektaDuneGuard: Očuvanje i zaštita pješčanih dina na Velikoj plažikoji realizuje Društvo Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc.-MSJA. Projekat je podržan je od strane Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) u okviru projekta „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Društva Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc.-MSJA i ne odražava nužno stavove CZIP-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Vodič možete preuzeti OVDJE.

Scroll to Top