DuneGuard: Otvorena učionica “Velika plaža i njeno zaleđe”/ Prvi dio.

Velika plaža sa zaleđem u pogledu bogastva biodiverziteta, predstavlja jedno od najznačajnijih područja u Crnoj Gori, takođe je i jedan od globalno značajnih centara biodiverziteta. Zbog geografskog položaja, bogastva reljefnih obliika, i specifične klime na ovoj relativno maloj površini postoji čitav niz različitih tipova staništa koja obezbjeđuju uslove za život velikom broju različitih vrsta organizama. Ovi različiti tipovi staništa na području Velike plaže i njenog zaleđa čine jedinstvenu ekosistemsku cjelinu koja zbog svojih raznovrsnih tipova staništa i bogatog taksonomskog diverziteta je izuzetno značajno za  očuvanje, istraživanje i zaštitu.

Biološka istraživanja na ovom području su sprovođena u manjem obimu. Na osnovu dostupnih podataka iz literature do sada je na području Velike plaže sa zaleđem prisutno je 180 konzervaciono nacionalno i međunarodno značajnih vrsta (zaštićenih, ugroženih, edndemskih) koje su zaštićene nacionalnom zakonodavstvom, Aneksima EU Habitate E Direktive, EU Ptičje Direktive, Bernske konvencije, Ramsarske konvencije, Bonske konvencije, MoU Grabljivice, AEWA, EUROBATS, SPA/BD Protokolu, kao i vrste koje su u nekoj od kategorija ugroženosti na IUCN-ove i Crvenim listama ugroženih vrsta flore i faune (globalne, evropske, mediteranske, crnogorske).

Na području Velike plaže sa zaleđem je evidentirano 28 vrsta biljaka, 6 vrsta mekušaca,  1 vrsta člankovitih crva, 36 vrsta insekata, 12 vrsta vodzemaca, 19 vrsta gmizavaca, 62 vrste ptica i 16  vrsta sisara koje su značajne za konzervaciju. Na području je identifikovano i više od 20 staništa sa EU  Habitatne Direktive.

Na ovom području prisutni su intezivni negativni antropogeni uticaji koji su vezani za urabnizaciju, turizam, nekontrolisanu gradnju infrastrukture i objekata, prenamjene prostora kao i veoma izraženo deponovanje otpada. Pored toga identifikovani su i značajni problemi poput širenja invazivnih biljnih i životinjskih vrsta poput Amorpha fruticosa i Xanthium orientale, Harmonya axyridis i dr.

Problemi na ovom području je i zarastanje zeljastih staništa usled smanjenog inteziteta stočarstva i ne održavanja livada i pašnjaka. Na području je  prisutno i zatrpavanje vodnih tijela otpadom, oborenim drvećem, granama, zemljom. Takođe je prisutno i dreniranje djelova mediteranskih močvara i drugih manjih vodnih tijela što se negativno odražava  na biodiverzitet.

Područje Velike plaže sa zaleđem predstavlja naše nacionalno blago. Pored bogatstva biodiverziteta ima i izuzetnu pejzažnu vrijednost i predstavlja otvorenu učionicu. Očuvanje i upoznavanje ovog područja i njegovih prirodnih vrijednosti je izuzetno važno za nas.  

𝘗𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘢𝘵 “𝘋𝘶𝘯𝘦𝘎𝘶𝘢𝘳𝘥: 𝘖č𝘶𝘷𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘪 𝘻𝘢š𝘵𝘪𝘵𝘢 𝘱𝘫𝘦šč𝘢𝘯𝘪𝘩 𝘥𝘪𝘯𝘢 𝘯𝘢 𝘝𝘦𝘭𝘪𝘬𝘰𝘫 𝘱𝘭𝘢ž𝘪” 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘶𝘫𝘦 MSJA-Dr Martin Schneider-Jacoby Association i 𝘱𝘰𝘥𝘳ž𝘢𝘯 𝘬𝘳𝘰𝘻 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘢𝘵 „𝘖𝘴𝘯𝘢ž𝘪𝘷𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘶č𝘦šć𝘢 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭𝘯𝘰𝘨 𝘥𝘳𝘶š𝘵𝘷𝘢 𝘶 𝘰𝘣𝘭𝘢𝘴𝘵𝘪 ž𝘪𝘷𝘰𝘵𝘯𝘦 𝘴𝘳𝘦𝘥𝘪𝘯𝘦 𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘶 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘵𝘶𝘱𝘢𝘯𝘫𝘢 𝘌𝘜 (𝟦𝘌)“ 𝘬𝘰𝘫𝘪 𝘴𝘱𝘳𝘰𝘷𝘰𝘥𝘪 𝘕𝘝𝘖 Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore , 𝘶 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘴𝘵𝘷𝘶 𝘴𝘢 Nvo Sjeverna Zemlja Berane , Društvo Mladih Ekologa Nikšić 𝘪 Green Home . 𝘗𝘳𝘰𝘫𝘦𝘬𝘢𝘵 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘴𝘪𝘳𝘢 Evropska unija u Crnoj Gori , 𝘢 𝘬𝘰𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘴𝘪𝘳𝘢 Ministarstvo javne uprave Crne Gore .

Scroll to Top