Terenska situacija

ANKETA: Ulcinj bezbjedan grad za pješake?

Anketom “Ulcinj bezbjedan grad za pješake?”, želimo da istražujemo problem uzurpacije,  prenamjene i sve vidljivijeg nestajanja javnih površina u našem gradu. Fokus ove ankete je stavljen na trotoare koji se kontinuirano prenamjenjuju u privredne ili druge svrhe, čime se utiče na sigurnost i komfor pješaka i osoba sa invaliditetom.

Pješački trotoari su ključni elementi svakodnevnog života, pružajući siguran gradski i predgradski prostor za kretanje građana i posjetilaca. Trotoari služe istovremeno kao pokazatelj da li je rukovodstvo grada dovoljno svjesno i savjesno njihove odgovornosti kada je pitanje bezbjednost svojih građana i istovremeno služi kao potvrda kvalitetnog razvoja i saobraćajne kulture odnosno kvalitetnog urbanizma.

Cilj ove ankete je da se na pravilan način shvate percepcija i iskustva građana u vezi sa uzurpacijom / prenamjenom javnih površina, te da se identifikuju ključni problemi i izazovi sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Vaši odgovori su izuzetno važni jer će nam pomoći u oblikovanju budućih mjera i politika koje će poboljšati pješačko iskustvo sa ciljem da u budućnosti građani i posjetioci našeg grada mogu slobodno i bezbjedno da šetaju, dožive i upoznaju naš grad.

Vaše mišljenje ima snagu da oblikuje promjene i zajedno možemo graditi bolju budućnost za sve pješake.

Unaprijed se svima zahvaljujemo što ste učestvovali u ovoj važnoj anketi.

Vaš MSJA tim

Scroll to Top