FOODNECTED “za prirodu i ljude” Ulcinj, pilot projekat u Crnoj Gori

Projekat Foodnected, koji u Crnoj Gori implementiraju Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Dr. Martin Schneider-Jacoby Association (MSJA), u saradnji sa partnerima Slow Food, Global Footprint Network, GOB Menorca, Low Impact Fishers of Europe, Aliance for Mediterranean Nature and Culture i Yolda. Foodnected projekat je podržan od strane MAVA fondacije.

Foodnected je vođen vizijom povezivanja proizvođača i potrošača kroz Zajednicu prakse utemeljene na zajedničkim vrijednostima. Skraćivanjem udaljenosti između proizvođača i potrošača i razvojem etičkog kodeksa ekoloških i društvenih vrijednosti za način na koji se hrana proizvodi i konzumira, projekat rješava nedostatke u preovlađujućem tržišnom sistemu i preokreće nepravednu situaciju s kojom se suočavaju mali proizvođači. Foodnected namjerava olakšati pojavu kratkolančanih sistema ishrane koji rade za prirodu i ljude – kako potrošače tako i male proizvođače koji ovise o njima za život.

Ovakvi sistemi ishrane osiguravaju:

· Suverenitet hrane, kvaliteta i zdravlje

· Pravednija sredstva za život i trgovine

· Lokalni razvoj, inkluzivna uprava i društvena kohezija

· Nizak uticaj na životnu sredinu

· Tradicionalno ekološko znanje

Ulcinj ima odlične uslove za plasiranje poljoprivrednih i tradicionalnih proizvoda i lokalna samouprava bi trebalo više nego ikad da se okrene stvaranju uslova za razvoj domaće proizvodnje, Kao pilot projekat u Crnoj Gori, Ulcinj je izabran i zajedno sa nasim partnerima iz Centra za zaštiti i proučavanje ptica Crne Gore – CZIP smo osmislili nekoliko aktivitnosti.

Nakon nekoliko sjajnih radionica i petodnevne studijske posjete Torinu gdje smo zajedno sa učesnicima Foodnected projekta imali mogućnost da predstavimo našu zajednicu na Terra Madre „Salone del gusto“ / Parco Dora, u Torinu, od 22.-26. Septembra 2022, sa preko 600 izlagača i nizom radionica, konferencija i degustacija koje su pokazale kako možemo regenerirati našu planetu kroz hranu. Jedan od završnih aktivnosti projekta je i izrada Strateškog i akcionog plana za implementaciju održivih i pravednih sistema ishrane na području Ulcinja 2023–2025 kao i Vodič: Prijedlog za očuvanje autohtonih vrsta proizvoda i recepata Ulcinjskog regiona Ark of Taste.

“Cilj je podsticanje lokalnih proizvođača da se fokusiraju na dobra iz svog mjesta i povezivanje različitih stejkholdera i usmjeravanje na kvalitet, a ne na kvantitet”,

Dokumenti su dostupni u nastavku, na MNE i ALB jeziku:

Scroll to Top