MSJA: Odžana dvodnevna radionica na temu: „Osnove i procedure planiranja i pokretanja postupka zaštite područja vrijednih sa aspekta zaštite prirode i kulturne baštine“ sa fokusom na staru ulcinjsku Maslinadu i uvalu Valdanos.

U sklopu projekta Identifikacija i analiza :”Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža”  NVO Dr. Martin Schneider-Jacoby Association – MSJA  je sprovelo prvi ciklus obuke, tačnije dvodnevnu obuku na temu  „Osnove i procedure planiranja i pokretanja postupka zaštite područja vrijednih sa aspekta zaštite prirode i kulturne baštine“ a koja se održala  30.05 i 31.05.2023 god. u Palati Venezia na kojoj su prisustvovali organi lokalne samouprave i preduzeća Opštine Ulcinj, nevladin sektor, vlasnici maslinjaka i nezavisni saradnici kulturne baštine, Učesnici su prije pohađanja obuke bili pozvani da ispune upitnik koji je pripremljen kako bi se procijenilo njihovo poznavanje procedura na ovoj temi.

Učesnici su imali priliku da kroz prezentacije Petre Zdravkovic, Jelene Marojevic i Milene Batakovic čuju više o zakonskim koracima  i procedurama pokretanja postupaka zaštite te ključnim mehanizmima zaštite prirodnih i kulturnih dobara kao i nacionalno zastićenim područijima i principima uspostavljanja ekološke mreže.

Takođe su učesnici imali mogućnost da obiđu područje stare Ulcinjske maslinade, gdje su se mogli na licu mjesta upoznati sa situacijom ovog značajnog prirodnog i kulturološkog lokaliteta.

Ova dvodnevna obuka imala je za cilj jačanje kapaciteta  JLS, OCD i vlasnika maslinjaka i ljubitelje kulturne baštine, da budu profesionalni, učinkoviti, odgovorni, nezavisni i vidljivi akteri u procesu donošenja odluka vezanih za zaštitu prirode i kulturnih pejzaža, takođe cilj ove obuke je jačanje partnerstava između OCD i građana-vlasnika maslinjaka, kao i OCD i lokalnih samouprava u sprovođenju i promociji standarda EU koji se odnose na zaštitu maslinjaka (Poglavlje 11), privremenu i trajnu ekološku zaštitu (Poglavlje 27), zaštitu kulturnih dobara i očuvanje autentičnog predjela (Evropska konvencija o predjelima).

Projekat Identifikacija i analiza :”Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža” realizuje  Dr. Martin Schneider Jacoby Assoc.,- MSJA,  podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

U nastavku fotografije sa dvodnevne obuke.

Scroll to Top