Terenska situacija

Anketa: Ulqini, qytet i sigurt për këmbësorët?

Me anketën “Ulqini, qytet i sigurt për këmbësorët?”  duam të hulumtojmë problemin e uzurpimit, konvertimit dhe zhdukjes gjithnjë e më të dukshme të hapësirave publike në qytetin tonë. Fokusi i këtij anketimi është në trotuaret që vazhdimisht shndërrohen për komerciale ose qëllime të tjera, që cenon sigurinë dhe komoditetin për këmbësorët dhe personat me aftësi të kufizuara.
Trotuaret e këmbësorëve janë elementë kyç të jetës së përditshme, duke ofruar hapësirë ​​të sigurt urbane dhe periferike për lëvizjen e qytetarëve dhe vizitorëve. Trotuaret shërbejnë në të njëjtën kohë si tregues nëse menaxhmenti i qytetit është mjaftueshëm i vetëdijshëm dhe i ndërgjegjshëm për përgjegjësinë e tij kur bëhet fjalë për sigurinë e qytetarëve dhe në të njëjtën kohë shërbejnë si konfirmim i zhvillimit cilësor dhe kulturës së trafikut, d.m.th. planifikimi.

Qëllimi i kësaj ankete është të kuptohet siç duhet perceptimi dhe përvojat e qytetarëve në lidhje me uzurpimin e hapësirave publike, si dhe të identifikojë problemet dhe sfidat kryesore me të cilat përballen çdo ditë.

Përgjigjet tuaja janë jashtëzakonisht të rëndësishme sepse do të na ndihmojnë të krijojmë masa dhe politika në të ardhmen që do të përmirësojnë përvojën e këmbësorëve me qëllim që në të ardhmen qytetarët dhe vizitorët e qytetit tonë të mund të ecin lirshëm dhe të sigurt, të përjetojnë dhe ta njohin qytetin tonë.

Faleminderit të gjithëve paraprakisht për pjesëmarrjen në këtë anketë të rëndësishme.
Mendimi juaj ka fuqinë të formësojë ndryshimin dhe së bashku mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë këmbësorët.

Ekipi juaj MSJA

Scroll to Top