ANKETA o zelenoj gradnji u Ulcinju. – ANKETA për ndërtimin e gjelbër në Ulqin.

Pozivamo sve arhitekte, građevinare, studente iz Ulcinja da popune ovu anketu koja će nam pomoći da kreiramo program za prvu obuku na temu “Zelena gradnja & Energetska efikasnost” u našem gradu.

Obukom želimo da promovišemo ekološki prihvatljive metode i materijale kako bi se unaprijedila ekološka održivost građevinskih projekata i smanio otisak na životnu okolinu.

Anketa se sprovodi u okviru našeg projekta “𝒁𝒆𝒍𝒆𝒏𝒆 𝒊𝒏𝒐𝒗𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 𝒖 𝒈𝒓𝒂đ𝒆𝒗𝒊𝒏𝒂𝒓𝒔𝒕𝒗𝒖: 𝑶𝒅𝒓ž𝒊𝒗𝒊 𝒑𝒖𝒕 𝒌𝒂 𝒃𝒖𝒅𝒖ć𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊” koji j𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑟ž𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑜𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑃𝑜𝑑𝑟ž𝑎𝑛𝑖=𝑂𝑠𝑛𝑎ž𝑒𝑛𝑖, 𝑢 𝑜𝑘𝑣𝑖𝑟𝑢 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 š𝑒𝑚𝑒 “𝑍𝑎𝑗𝑒𝑑𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑢 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑗𝑖” 𝑘𝑜𝑗𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑢𝑗𝑒 𝑭𝒐𝒏𝒅 𝒛𝒂 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒏𝒐 𝒈𝒓𝒂đ𝒂𝒏𝒔𝒕𝒗𝒐 𝒖 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒓𝒔𝒕𝒗𝒖 𝒔𝒂 𝒁𝒂𝒌𝒍𝒂𝒅𝒐𝒎 𝒛𝒂 𝒓𝒂𝒛𝒗𝒐𝒋 𝒍𝒐𝒌𝒂𝒍𝒏𝒆 𝒛𝒂𝒋𝒆𝒅𝒏𝒊.

Uskoro više detalja o obuci na kojoj ste dobrodošli.

Hvala svima na učešću. Vaši odgovori su važni.

MSJA tim.

Scroll to Top