PRIRUČNIK: Procedure zaštite zaštićenih područja i kulturnih dobara, uspostavljanje upravljanja sa analizom kapaciteta i nedostataka na teritoriji Opštine Ulcinj

Zadovoljstvo nam je da predstavimo priručnik koji se bavi sa procedurama zaštite zaštićenih područja i kulturnih dobara kao i uspostavljanje upravljanja istih sa analizom kapaciteta i nedostataka na teritoriji Opštine Ulcinj. Priručnik je nastao kao potreba za jačanje kapaciteta OCD i javne lokalne samouprave, da budu profesionalni, učinkoviti, odgovorni, nezavisni i vidljivi akteri u procesu donošenja odluka vezanih za zaštitu prirode i kulturnih pejzaža. Izradi priručnika je predhodila anketa gdje smo ispitali građane (institucije, OCD i maslinare) o kapacitetitima i znanju kada se su u pitanju zaštićena prirodna područja i kulturnih dobra kao i t, pregled lokalnih dokumenata i sistematizacije zapošljenih, kao i trodnevna obuka na kojoj su prisutstvovali razne službe Opštine Ulcinj, civilni sektor i maslinari.

Autorski tim publikacije su M.Sc., Milena Bataković, Dipl. Biolog, Jelena Marojević Galić i Dr. Petra Zdravković. Zajdeno sa našim timom koji čine: Zenepa Lika, Elodi Jakupi i Arsllan Hajdinaga, kreiran je jedan sveobuhvatan priručnik koji smatramo da će da pomogne svim zainteresovanim da se informišu o procedurama zaštite prirode i kulturne baštine. Na osnovu sagledavanja postojećeg stanja te obaveza i potreba kao lokalne samouprave i drugih zainteresovanih strana Opštine Ulcinj po pitanju procedura uspostavljanja zaštite prirodnih i kulturnih dobara te njihovog adekvatnog upravljanja predložen je set preporuka u cilju unapređenja stanja u obalst zaštite prirodnih i kulturnih dobara u našoj Opštini.

Ova publikacija kreirana je kroz projekat Identifikacija i analiza: “Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža” koji realizuje Društvo Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc.- MSJA. Projekat je podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Društva Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc.- MSJA i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave. 

Priručnik možete skinuti ovdje.

Scroll to Top