PLIJEN PROSTOR: Predlog politika za održivo i nezavinso planiranje na teritoriji Opštine Ulcinj

Policy paper naslovljen “PLIJEN PROSTOR – Urbanistički planovi prilagođeni investitorima i političkim funkcionerima” proizašao je iz istraživanja i ankete pod nazivom “Prostorni urbanistički planovi prilagođeni investitorima i političkim funkcionerima”, koje je sprovela Dr. Martin Schneider-Jacoby Assoc. – MSJA u periodu od sredine novembra do sredine decembra 2023. godine. Fokus istraživanja bio je na prostoru Opštine Ulcinj, primorskog grada koji je dugi niz godina trpio zanemarivanje od strane institucija, nedostatak institucionalne otpornosti i odbrane nadležnih organa od nekontrolisane želje investitora. Rezultat toga je očigledno nasilje nad jedinstvenim resursom – prostorom, čime je južna obala Crne Gore postala neodrživo gradilište. U tom kontekstu, prostor je postao plijen moćnih struktura.

Prostorno planiranje, kao interdisciplinarna naučna oblast, koristi integralni pristup koji uzima u obzir koncept održivog razvoja i njegove tri osnovne tematske cjeline: prirodu, društvo i privredu. Cilj ovog pristupa je povezivanje različitih tematskih oblasti čiji se interesi prepliću na određenom prostoru. Kako bi planovi bili kvalitetni, potrebno je analizirati taj prostor sa različitih perspektiva.

Anketom sprovedenom na području Opštine Ulcinj, istražena je percepcija građana o transparentnosti i integritetu u procesu donošenja prostornih urbanističkih planova. Rezultati ove ankete pružaju uvid u mišljenja zajednice o uključenosti investitora, političara i nivoa korupcije u planiranju. Cilj policy papera je analizirati te odgovore kako bi se stvorio jasan prikaz trenutne situacije i pružile preporuke za poboljšanje u prostornom planiranju Opštine Ulcinj.

U skladu s tim, ovaj dokument predstavlja predloge politika usmjerenih ka očuvanju specifičnog prostora i mudrog tačnije održivog planiranja na lokalnom i državnom nivou. Ovi predlozi obuhvataju nužnost transparentnog i održivog planiranja prostora, kao i podsticanje lokalne zajednice da aktivno učestvuje u očuvanju svog prirodnog i kulturnog nasleđa, svog prostora.

Autorke dokumenta: Zenepa Lika, Elodi Jakupi / Društvo Dr Martin Schneider Jacoby Association – MSJA

Dokument možete preuzeti OVDJE.

Scroll to Top