biodiverzitet

Analiza stanja biodiverziteta Ulcinjske velike plaže sa zaleđem_DuneGuard

Da je Velika plaža i njeno zaleđe dragulj biodiverziteta Crne Gore to smo uvjek kazali. Zato smo smatrali da je važno da uradimo jednu stručnu analizu. Ovu Analizu je napisao dr Bogić Gligorović, istaknuti biolog i istraživač. Velika plaža sa svojim zaleđem predstavlja jedno od najznačajnijih područja biodiverziteta u Crnoj Gori, a ujedno je i […]

Analiza stanja biodiverziteta Ulcinjske velike plaže sa zaleđem_DuneGuard Read More »

Edukativni vodič: Biodiverzitet Velike plaže sa zaleđem

Ovaj vodič je namijenjen građanima/kama, učenicima/cama koji žele da upoznaju prirodna bogatsva Velike plaže sa zaleđem i doprinesu njihovom očuvanju. Velika plaža sa zaleđem u pogledu bogastva biodiverziteta predstavlja jedno od najznačajnijih djelova Crne Gore. Ovo područje je ujedno i globalno značajnih centara biodiverziteta. Zbog geografskog položaja i specifične klime na ovoj relativno maloj površini

Edukativni vodič: Biodiverzitet Velike plaže sa zaleđem Read More »

Sa novinarima u obilazku pješčanih dina i zaleđu Velike plaže u Ulcinju – DuneGuard

U subotu 25.05.2024 smo organizirali edukativnu turu za novinare/ke. Smatrali smo da je važno da uključimo i novinare/ke s ciljem da ih upoznamo sa važnošću ovog područja ali isto tako da ih podstaknemo i motivišemo da se aktivno uključe i medijski prate razvoj sa fokusom na valorizaciju kao i neophodnu zaštitu ovog globalno značajnog područja,

Sa novinarima u obilazku pješčanih dina i zaleđu Velike plaže u Ulcinju – DuneGuard Read More »

DuneGuard: Otvorena učionica “Velika plaža i njeno zaleđe”/ Prvi dio.

Velika plaža sa zaleđem u pogledu bogastva biodiverziteta, predstavlja jedno od najznačajnijih područja u Crnoj Gori, takođe je i jedan od globalno značajnih centara biodiverziteta. Zbog geografskog položaja, bogastva reljefnih obliika, i specifične klime na ovoj relativno maloj površini postoji čitav niz različitih tipova staništa koja obezbjeđuju uslove za život velikom broju različitih vrsta organizama.

DuneGuard: Otvorena učionica “Velika plaža i njeno zaleđe”/ Prvi dio. Read More »

Scroll to Top