Škola u prirodi: U petak je završen edukativni program (dvodnevna radionica) za gimnazialce Ulcinja u okviru DuneGuard projekta

Projekat DuneGuard  ima za cilj da utiče na rješavanje problema degradacije pješčanih dina na Velikoj plaži u Ulcinju. Očuvanje pješčanih dina je od suštinskog značaja za očuvanje prirodne ljepote, bio-diverziteta, pejzaža i ekosistema Velike plaže.

Velika plaža sa zaleđem u pogledu bogastva biodiverziteta predstavlja jedno od najznačajnijih djelova Crne Gore. Ovo područje je ujedno i globalno značajnih centara biodiverziteta. Zbog geografskog položaja i specifične klime na ovoj relativno maloj površini postoji čitav niz različitih tipova staništa koja obezbjeđuju uslove za život velikom broju različitih vrsta organizama. Različiti tipovi staništa na području velike plaže i njenog zaleđa čine jedinstvenu ekosistemsku cjelinu koja zbog svojih raznovrsnih tipova staništa i bogatog taksonomskog diverziteta, izuzetno je značajno za  očuvanje, istraživanje i zaštitu.

Stime smo smatrali da je važno da uključimo mlade generacije s ciljem da ih upoznamo sa važnošću ovog područja ali isto tako da ih podstaknemo i motivišemo da se aktivno uključe u zaštiti i istraživnju ovog područja.

Dvodnevna radionica je tematski podjeljena gdje su se u prvom djelu đaci upoznali terenom i značajom ovog područja, dok je drugi i završni dio Škole u prirodi bio namjenjen praktičnom djelu tačnije istraživanju i mapiranju ovog područja. Ključne aktivnosti radionica su bili:

  • Terenski obilazci i upoznavanje sa florom Velike plaže
  • Citizen science: Istraživanje flore uz mentorstvo dr. Bogić Gligorović,
  • Identifikacija i označavanje lokacija ugroženih pješčanih dina na Velikoj – Mapiranje
  • Izrada predloga za fizičku zaštitu pješčanih dina

Priv dan Š𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐫𝐨𝐝𝐢 𝐍º1, tačnije u petak 10.05.2024 je održan privi dio radionice.Ulcinja, Zajedno sa biologom dr Bogic Gligorović i gimnazialcima JUSMŠ  “Bratstvo-jedinstvo ” Ulcinj  IPSHMK”Vëllazërim-bashkim” Ulqin  obišli smo teren (ca 11km) i proučavali bogato područje pješčanih dina i biodiverzitet zaleđa Velike plaže. Ovaj nevjerovatan mozaik različitih staništa je za gimnazialce bio prvi susret sa značajem ovog područja. Takođe, upoznali smo ih sa antropogenim prijetnjama i pritiscima koje su očevidne u ovom ključnom biodiverzitetskom području globalnog značaja.

Drugi dan Š𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐫𝐨𝐝𝐢 𝐍º𝟐 u petak 24.05.2024 je održana završni (drugi) dio radionice o značaju pješčanih dina Velike plaže Ulcinja, gdje su biolog dr Bogic Gligorovic i aktivista Vuk Vujisic upoznali gimnazialce JUSMŠ “Bratstvo-jedinstvo ” Ulcinj IPSHMK”Vëllazërim-bashkim” Ulqin sa programima (app) i alatima korisne za mapiranje staništa, kako se vrši monitoring, zašto je to važno i kako oni sami mogu doprinijeti i pomoći naučnicima sa dobijanjem što više podataka o biodiverzitetu svog okruženja.

Fokus drugog dana je stavljen na mapiranjem i istraživanjem ugroženih dina koje su uzrokovane od strane čovjeka, neodržive valorizacije područja u svrsi turizma itd ali i o invazivnm vrstama koje su takođe problematične jer zauzimaju prostor autohtonim vrstama pješčanih dina i zaleđu Velike plaže

Nakon obilazka mapiranih ugroženih dina i staništa, oragnizirana je mala akcija otklanjanja invazivne vrste Xanthium orientale ili Krupnoplodni čokot, gdje smo u trajanju od cca. 40minutnoj akciji, oslobodili prostor pješčanih dine (ca 30m2) od Xanthium orientale i tako dali naš skromni doprinos očuvanju ovog globalno značajnog područja.

Nako dvodnevnog rada na terenu, gimnazialci su stekli potrebne i važne informacije koje su bili prirpema za završni dio edukativne radionice. Ovaj dio je usmjeren na pronalaženju ideja kako zaštiti dine. Dobijene razne sugestije gimnazialaca će biti uvrstene u brošuri koju pripremamo a koja će biti uskoro dostupna i u štampanoj ali i elektronskoj verziji.

Nakon edukativnog programa svim učesnicima koji su prisustvovali u oba dana radionice su dodjeljeni sertifikati.

Škola u prirodi (edukativna radionica) je aktivnost organizovana u sklopu projekta “DuneGuard: Očuvanje i zaštita pješčanih dina na Velikoj plaži” koji realizuje Društvo MSJA – Dr. Martin Schneider-Jacoby Association a podržan je kroz projekat „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“koji sprovodi NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, u partnerstvu sa Nvo Sjeverna Zemlja Berane, NVO Društvo Mladih Ekologa Nikšić i NVO Green Home. Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore ME4EU

Zahvaljujemo se sjajnom dr Bogić Gligorović na podršci i jako inspirativnoj terenskoj prezentaciji kao i saradnicima i đacima JUSMŠ Bratstvo Jedinstvo na učešću i kao uvjek otovrenim vratima i interesovanju za naše aktivnosti.

Scroll to Top