Sa novinarima u obilazku pješčanih dina i zaleđu Velike plaže u Ulcinju – DuneGuard

U subotu 25.05.2024 smo organizirali edukativnu turu za novinare/ke. Smatrali smo da je važno da uključimo i novinare/ke s ciljem da ih upoznamo sa važnošću ovog područja ali isto tako da ih podstaknemo i motivišemo da se aktivno uključe i medijski prate razvoj sa fokusom na valorizaciju kao i neophodnu zaštitu ovog globalno značajnog područja,

Novinari/ke su se tokom tročasnog obilazka globalno značajnog područjapješčane dina i zaleđe Velike plaže upoznali sa biodiverzitetom ovog podneblja kao i da imali su mogućnost da se lično uvjere na prijetnje i pritiske koje već sada narušavaju autenticitet ovog područja, i da saznaju od eksperta dr Bogić Gligorović (biolog i istraživač) koji ovo područje niz godina istražuje čuju da ukoliko se nastavljaju pritisci u ovom području ovim intenzitetom će za kratko vrijeme doprinijeti nestajanju ovog jedinstvenog mozaika Natura 2000 staništa.

Urbanizacija, nekontrolisana gradnja infrastrukture i objekata, prenamjena prostora, nepoznavanje specifičnosti pri uredjenju plaza (sadnja invazivnih i atipišnih holtikulturnih vrsta) kao i nekontrolisano odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija ozbiljno ugrožavaju prostor koji se danas smatra “nacionalnim blagom” Crne Gore. Ako se ovaj trend nastavi, buduće generacije neće imati priliku da uživaju u jednom od najdragocjenijih i jedinstvenih bisera crnogorskog turizma.

Dr. Bogić Gligorović, biolog i istraživač, naglašava da dugoročno gledano, očuvane plaže donose veći benefit nego potencijalna pustinja koja će nastati ako se ovako ophađanje i uništavanje nastavi, i podsjeća da struka već godinama upozorava na narušavanje biodiverziteta Velike plaže i njenog zaleđa usljed masovnog turizma.

Apelujemo na nadležne institucije (državne i lokalne) da preduzmu adekvatne mjere monitoringa ovog globalno značajnog područja i spriječe nekontrolisano probijanje prolaza, parkiranje vozila na dinama i izgradnju montažnih objekata na istima te da zajednički sa stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine donosu odluke koje će ići u prilogu zaštiti autentičnosti ovog područja i biodiverziteta. Pješčane dine i zaleđe Velike plaće mora biti adekvatno i strožije zaštićeno kako bi se očuvala prirodna ravnoteža i omogućilo budućim generacijama da uživaju u čarima i netaknutoj prirodi Velike plaže.

Projekat DuneGuard: Očuvanje i zaštita pješčanih dina na Velikoj plaži” koji realizuje Društvo Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc.-MSJA podržan je kroz projekat „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“. Projekat sprovodi NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), u partnerstvu sa NVO Sjeverna zemlja, NVO Društvo mladih ekologa Nikšić i NVO Green Home. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Scroll to Top