plazhi i madh

Analiza stanja biodiverziteta Ulcinjske velike plaže sa zaleđem_DuneGuard

Da je Velika plaža i njeno zaleđe dragulj biodiverziteta Crne Gore to smo uvjek kazali. Zato smo smatrali da je važno da uradimo jednu stručnu analizu. Ovu Analizu je napisao dr Bogić Gligorović, istaknuti biolog i istraživač. Velika plaža sa svojim zaleđem predstavlja jedno od najznačajnijih područja biodiverziteta u Crnoj Gori, a ujedno je i […]

Analiza stanja biodiverziteta Ulcinjske velike plaže sa zaleđem_DuneGuard Read More »

Udhëzues Edukativ: Biodiversiteti i Plazhit të Madh dhe brendësisë së tij

Udhëzuesi i është dedikuar qytetarëve dhe nxënësve që duan të njohin pasuritë natyrore të Plazhit të Madh dhe të brendësisë së tij si dhe dojnë të  kontribuojnë në ruajtjen e tyre. Plazhi i Madh me brendësinë e tij është një nga pjesët më të rëndësishme të Malit të Zi për sa i përket pasurisë së

Udhëzues Edukativ: Biodiversiteti i Plazhit të Madh dhe brendësisë së tij Read More »

Scroll to Top