PRIHVAĆENA Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos od Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

Sjajne vijesti su danas stigle iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

Naime Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos koju smo u petak 19.01.2023 zajedno sa Studijom kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos predali Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore je prihvaćena.

Izradu ove značajne studije od 188 stranica i potrebna za pokreatnje Inicijative, je radio stručni tim predvođen arhitekticom i konzervatorkom Aleksandrom Kapetanović, Gazmend Çitaku -pisac, lokalni ekspert za nematerijalnu kulturnu baštinu, dr Goran Andlar – pejzažni arhitekta, Korab Kraja-arhitekta i mr Miloš B. Petričević, arheolog – konzervator, a koji je angažovan bio od MSJA u okviru aktivnosti za projkat „Identifikacija i analiza: Ulcinjska Masinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža“ u okviru projekta  »OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave” .

U obrazloženju koje dostavjamo u nastavku, Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore navodi sledeće: “Na osnovou relevantne literature, dokumentacije i priložene Studije kulturnog pejzađža Ulcinske maslinade i uvale Valdanos iz 2023 .godine, zaključuje se da nema smetnji da se predmetno dobrop preporuči za dalju kulturno istorijsku valorizaciju, odnosno zaštitu u vrsti kultunrnog pjezaža….” Dalje se navodi: “Obzirom na naprijed navedeno , prihvata se Inicijativa za uspostavljanje zaštite materijalnog dobra Ulcinjska maslinada i uvala Valdanos i sprovođenje navedenog čl.19 kao i čl.23 i 24 Zakona o zaštiti kulturnih dobara i Pravilnika o bližim kriterijumima i postupku za utvrđivanje kulturne vrijednosti kulturnog dobra (Sl.list CG br.41/11).

Ovo je prvi značajan korak u okviru procedure koja treba da uslijedi, kao što je formiranje stručnog tima za izradu Elaborata. Radujemo se što je Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore prihvatila našu inicijativu i brzo reagovala. Na pravom smo putu da Crna Gora dobije prvi “kulturni pejzaž” s ciljem očuvanja ovog jedinstvenog poljoprivrednog kulturnog dobra.

Scroll to Top