ANKETA: Ulcinjska Maslinada – Milenijumski kulturni pejzaž i nove generacije. Sukob interesa?

Opština Ulcinj obiluje kulturnom baštinom (kulturnim pejzažima), pa pored objekata i cjelina koje su zaštićene odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, ovdje nailazimo na pregršt arheoloških lokaliteta, ambijentalnih cjelina i pojedinačnih struktura koje svjedoče o životu na ovom prostoru. Područje Ulcinjske maslinade je izuzetno značajno i vrijedno kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe grada Ulcinja i Crne Gore, koje svjedoči o usklađenoj i uravnoteženoj interakciji između ljudi i prirode koja je opstala tokom dugog viševjekovnog perioda. 

Jedinstveni tradicionalni obrasci korišćenja zemljišta u održavanju maslinjaka na ovom prostoru su evoluirala u ravnoteži sa svojim pejzažom tako da danas ova maslinada predstavlja jedinstvenu ambijentalnu cjelinu sa najvećim kompleksom maslina u Crnoj Gori. Kulturna baština, koja se dijeli na materijalnu i nematerijalnu, izraz je vjerovanja, težnji, vrijednosti, dostignuća i iskustava ljudi na određenoj teritoriji i stoga predstavlja izvor saznanja o određenoj ljudskoj zajednici i šire.

Uništavanje i transformacija hiljadugodišnjih kulturnih pejzaža puput Ulcinjske maslinade, predstavlja složen problem i dešava se u opštini Ulcinj, i iz dana u dan se sve više ubrzava, utičući na životnu sredinu, identitet i kulturnu baštinu opštine Ulcinj. Na ovaj proces utiču mnogi faktori, uglavnom uticajem čovjeka.

Brza izgradnja i urbanizacija uništavaju autentične strukture i okruženje kulturnog naslijeđa Maslinade. Izgradnja objekata, novi putevi i druga urbana infrastruktura uništavaju i utiču na izvorni istorijski pejzaž.

Turizam je važan ekonomski izvor za Ulcinj, razvoj turizma posljednjih godina na ovom prostoru uništava dobro baštine. Ovim zahvatima rizikuje se gubitak stoljetne tradicije, kulturnog i jedinstvenog krajolika. Ovakvim poduhvatima kultura lokalne zajednice će na kraju biti izgubljena.

U cilju očuvanja i zaštite milenijumskih kulturnih pejzaža, važno je koristiti različite politike i pravne alate. Takođe, saradnja i svijest stanovništva o važnosti zaštite kulturnog nasljeđa može pomoći u sprečavanju uništavanja i transformacije ovih dragocjenih krajolika.

Ovom anketom želimo zajedno sa vama da ispitamo ove izazove i promjene koje se dešavaju u Ulcinjskoj maslinadi  a koji predstavlja jedinstven kulturni pejzaž našeg grada.

Scroll to Top