Škola u prirodi: U petak je završen edukativni program (dvodnevna radionica) za gimnazialce Ulcinja u okviru DuneGuard projekta

Projekat DuneGuard  ima za cilj da utiče na rješavanje problema degradacije pješčanih dina na Velikoj plaži u Ulcinju. Očuvanje pješčanih dina je od suštinskog značaja za očuvanje prirodne ljepote, bio-diverziteta, pejzaža i ekosistema Velike plaže. Velika plaža sa zaleđem u pogledu bogastva biodiverziteta predstavlja jedno od najznačajnijih djelova Crne Gore. Ovo područje je ujedno i …

Škola u prirodi: U petak je završen edukativni program (dvodnevna radionica) za gimnazialce Ulcinja u okviru DuneGuard projekta Read More »